Politica de Confidențialitate şi Cookies

  1. Introducere
  2. Ce date personale prelucrăm și cum le colectăm?
  3. În ce scopuri prelucrăm datele tale personale și pe baza cărui temei?
  4. Cui putem dezvălui datele tale personale?
  5. Cât timp păstrăm datele tale personale?
  6. Securitatea datelor personale
  7. Ce drepturi ai cu privire la datele tale personale?
  8. Exercitarea drepturilor tale
  9. Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?

1. Introducere

Prezenta Politică de Confidenţialitate şi Cookies explică modul în care datele tale personale sunt prelucrate în cadrul website-ului http://campanieti.ro/  (denumit în continuare „Website-ul”). Entitățile responsabile de prelucrarea datelor tale personale în cadrul Website-ului, în calitate de operatori, sunt:

denumite împreună „ETi” sau „noi” în cuprinsul prezentei Politici de Confidenţialitate şi Cookies.

Te rugăm să citeşti cu atenţie prezenta Politică de Confidenţialitate şi Cookies, iar pentru orice întrebare sau clarificare ne poţi contacta la adresa de e-mail campanieti@etigida.com.tr.

2. Ce date personale prelucrăm și cum le colectăm?

Colectăm datele personale pe care ni le furnizezi în mod voluntar, și anume, nume, prenume, număr de telefon, vârstă, oraș, magazin, adresa magazinului și numărul bonului de achiziționare al produsului, precum și date personale colectate prin intermediul Website-ului. Te informăm că ești liber(ă) să decizi dacă ne furnizezi aceste date personale. Cu toate acestea, înscrierea în promoțiile prezentate pe Website, în lipsa acelor date, nu este posibilă.

Datele tale cu caracter personal sunt colectate de la tine prin completarea formularului disponibil pe Website. De asemenea, colectăm informații obținute prin utilizarea de cookies astfel cum este descris în „Secțiunea 9. Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?”.

3. În ce scopuri prelucrăm datele tale personale și pe baza cărui temei?

Colectăm, în cadrul Website-ului, datele personale care sunt necesare pentru înscrierea în promoții. Pentru a afla mai multe detalii despre promoții, poți consulta regulamentul fiecărei promoții în secțiunea aferentă.

Datele personale colectate de la tine sunt prelucrate exclusiv în scopurile specificate în prezenta Politică de Confidențialitate și Cookies şi doar pe baza unei temei legal de prelucrare, astfel cum este specificat de dispozițiile legale aplicabile în materia protecției datelor cu caracter personal. Astfel, prelucrarea datelor tale personale în cadrul Website-ului se bazează pe consimţământul tău (potrivit art. 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul General privind Protecţia Datelor) acordat în mod explicit în momentul furnizării datelor personale pe Website.

De asemenea, te informăm că ai dreptul de a-ţi retrage consimţământul în orice moment, transmiţându-ne o cerere în acest sens, fie la adresa de e-mail sau la oricare dintre adresele poştale menţionate în secţiunea 1 de mai sus. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Te vom informa înainte de a prelucra datele tale personale în orice alt scop decât cel pentru care ne-ai încredințat datele personale, cu excepția cazului în care acest scop subsecvent este incompatibil cu scopul inițial, caz în care îți vom solicita şi consimțământul pentru activitatea de prelucrare subsecventă.

Mai mult, îți protejăm în mod corespunzător interesele, drepturile şi libertățile. Datele personale sunt stocate într-o locație securizată, precum şi protejate în tranzit. Datele care nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului sunt șterse.

4. Cui putem dezvălui datele tale personale?

Datele tale personale colectate în cadrul Website-ului sunt prelucrate de către cei doi operatori indicați în secțiunea 1 de mai sus. Putem dezvălui datele tale personale către anumite entități (persoane împuternicite sau subîmputernicite), în vederea prelucrării datelor personale de către aceste entități în numele nostru și pe baza instrucțiunilor noastre exprese.

Astfel, putem apela la persoane împuternicite pentru mentenanța Website-ului, pentru organizarea și desfășurarea promoțiilor, pentru extragerea câștigătorilor la promoții. Promoțiile sunt organizate prin intermediul agenției de publicitate Ogilvy & Mather Romania, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 86, sector 1, dar și prin intermediul agenției de marketing direct Mediapost Hit Mail S.A., cu sediul în București, str. Siriului nr. 42-46, etajul 3, sector 1.

Putem transfera datele tale cu caracter personal în afara țării. Unii destinatari ai datelor tale cu caracter personal pot fi localizați în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o hotărâre privind asigurarea nivelului adecvat de protecție a datelor, anume: Statele Unite ale Americii sau unele dintre locațiile care nu se află în Europa.

Unii destinatari aflați în afara Spațiului Economic European sunt certificați conform acordului de confidențialitate euro-american „EU-US Privacy Shield”, iar alții pot fi situați în țări pentru care Comisia Europeană a emis hotărâri de conformitate. În fiecare caz, transferul este recunoscut ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor din perspectiva legislației europene privind protecția datelor (Art. 45 GDPR).

Vei fi notificat cu privire la orice alt transfer viitor al datelor tale personale către orice destinatar (fie persoană de drept privat, fizică sau juridică, autoritate publică sau orice alt organism), cu excepția situației în care un astfel de transfer sau dezvăluire este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul național.

5. Cât timp păstrăm datele tale personale?

Cu excepţia situațiilor în care dispozițiile legale aplicabile prevăd sau ne obligă altfel, vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopului în care sunt prelucrate datele. În orice caz, datele tale personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai lungă de durata necesară desfășurării fiecărei promoții la care te înscrii. În cazul în care faci parte din categoria câștigătorilor și avem obligația legală de a păstra datele personale pentru o perioadă de timp specifică, vom păstra datele personale pentru perioada necesară potrivit legii.

În orice caz, dacă îţi vei retrage consimțământul, vom înceta prelucrarea datelor tale personale și le vom șterge, cu excepţia situațiilor în care dispozițiile legale aplicabile prevăd sau ne obligă altfel.

6. Securitatea datelor personale

Pentru noi, securitatea, integritatea și confidențialitatea datelor tale cu caracter personal sunt foarte importante. Vom lua toate măsurile organizatorice și tehnice considerate necesare în acest sens.

Dacă descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile tale, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personale („ANSPDCP”) în termen de 72 de ore. Vei fi, de asemenea, informat(ă) personal cu privire la incidentul de securitate dacă acesta este de natură să prezinte un risc ridicat pentru drepturile şi libertățile tale.

7. Ce drepturi ai cu privire la datele tale personale?

În condițiile prevăzute de dispozițiile legale privind protecția datelor personale, beneficiezi de o serie de drepturi cu privire la datele tale personale:

8. Exercitarea drepturilor tale

Dacă ai orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor tale personale sau dacă dorești să ne adresezi vreo solicitare, precum și să îți exerciți oricare din drepturile tale cu privire la prelucrarea datelor personale, contactează-ne la adresa de e-mail sau la oricare dintre adresele poștale menționate în secțiunea 1 de mai sus.

Fiecare solicitare va fi analizată în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o lună.

Nu în ultimul rând, în cazul în care consideri că nu am soluționat toate cererile tale sau ești nemulțumit(ă) de răspunsurile noastre, ai dreptul de a depune o plângere în fața ANSPDCP. Autoritatea de supraveghere te va informa cu privire la stadiul și la soluția plângerii, într-o perioadă rezonabilă de timp.

De asemenea, poți să te adresezi și, în mod direct, în fața instanțelor de judecată competente.

9. Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?

9.1. Ce este un cookie?

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere şi numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care acesta accesează pagina de internet. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (e.g. Internet Explorer, Google Chrome) şi este complet „pasiv” (i.e. nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Fișierul cookie permite emitentului său să identifice echipamentul terminal în care fișierul cookie a fost stocat, pe durata de viață a respectivului fișier cookie.

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase şi adaptată preferințelor şi intereselor fiecărui utilizator. Dezactivarea cookie-urilor poate face ca anumite funcționalități ale Website-ului să fie imposibil de folosit.

9.2. Conțin cookie-urile date personale?

Unele dintre cookie-urile plasate pe terminalul tău pot colecta date cu privire la dispozitivul pe care îl folosești (e.g. adresă MAC, sistem de operare utilizat) sau date cu privire la activitatea ta pe Website. Datele colectate prin cookies sunt criptate într-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

9.3. La ce sunt folosite cookie-urile?

Cookie-urile sunt folosite pentru îmbunătățirea experienței de navigare. În acest sens, cookie-urile fac posibilă recunoașterea terminalului utilizatorului, memorarea preferințelor utilizatorului şi facilitează prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului.

Te rugăm să ai în vedere că blocarea cookie-urilor strict necesare funcționalității Website-ului poate să facă imposibilă utilizarea acestuia.

Poți șterge cookie-urile plasate prin accesarea setărilor corespunzătoare din web browserul tău, caz în care datele tale nu vor mai putea fi prelucrate până la următoarea accesare a Website-ului nostru.

Noi nu stocăm informații sau cookies şi nu accesăm informația stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât în condițiile descrise în această secțiune.

De asemenea, vom prelucra date cu caracter personal pentru scopuri statistice și analitice cu privire la traficul de pe Website prin utilizarea de cookies:

Pentru fișierele cookies în privința cărora este necesar consimțământul tău prealabil, îți poți retrage consimțământul prin modalitatea arătată în această secțiune.

9.4. Ce cookies folosim în cadrul Website-ului?

Nu stocăm informații sau cookies şi nu accesăm informația stocată în echipamentul tău terminal (computer, telefon, tabletă etc.) decât cu consimțământul tău prealabil sau atunci când aceste operațiuni sunt realizate exclusiv în scopul efectuării transmisei unei comunicări printr-o rețea de comunicații electronice ori sunt strict necesare în vederea furnizării unui serviciu al societății informaționale solicitat în mod expres de către tine.

Folosim mai multe tipuri de cookies care pot fi clasificate în funcție de durata de stocare în cookies per sesiune şi cookies persistente. Cele per sesiune sunt fișiere temporare ce rămân în dispozitivul utilizatorului până la terminarea sesiunii sau închiderea aplicației (browserului web), moment în care sunt șterse pentru totdeauna. Cele persistente rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada definită de parametrii cookie-ului sau până sunt șterse manual de utilizator din browserul web.

O vizită pe Website-ul nostru poate plasa pe terminalul tău următoarele cookies:

Necesare (2)

Cookie-urile necesare ajută la a face un website utilizabil prin activarea funcţiilor de bază, precum navigarea în pagină şi accesul la zonele securizate de pe website. Website-ul nu poate funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

Denumire Furnizor Scop Expirare Tip
CookieConsent campanieti.ro Stores the user’s cookie consent state for the current domain 1 an HTTP Cookie
PHPSESSID campanieti.ro Preserves user session state across page requests. Session HTTP Cookie

 

Pentru utilizarea fișierelor cookie în privința cărora este necesar consimțământul tău prealabil, îți cerem consimțământul într-un banner afișat pe pagina de start a Website-ului. Aceste fișiere cookie sunt setate implicit ca inactive. Dacă îți dai consimțământul, îl poți retrage în orice moment, schimbând setările cookies în secțiunea „Gestionează modulele cookies” a Website-ului.

Cu privire la fişierele cookie emise de terţe părţi, datele tale personale vor fi accesate şi de respectivele terţe părţi, menţionate în tabelul de mai sus (de exemplu, Google, care este o companie din S.U.A.). Întrucât aceste terţe părţi pot fi localizate în afara Spaţiului Economic European, există riscul ca datele tale personale colectate prin intermediul cookie-urilor utilizate de Website să nu beneficieze de acelaşi nivel de protecţie ca în Spaţiul Economic European. Prin urmare, trebuie să ai în vedere acest aspect atunci când îţi dai consimţământul pentru cookie-urile utilizate de Website.

Datele personale colectate prin intermediul cookie-urilor din Website vor fi prelucrate pe durata de viaţă a fişierelor cookie, astfel cum este indicată în tabelul de mai sus.

9.5. Ștergerea cookie-urilor

În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în aşa fel încât administrarea automată a cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookies sunt trimise către terminalul său. Informații detaliate despre posibilitățile şi modurile de administrare a cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browserului web) şi variază în funcţie de tipul de browser folosit.

Atenție, limitarea folosirii cookie-urilor poate afecta anumite funcţionalităţi ale paginii web.

Poți, în orice moment, să modifici sau să îți retragi acordul din Declarația privind modulele cookie de pe website-ul nostru.

Consimţământul tău se aplică următoarelor domenii: campanieti.ro
Starea ta actuala: Permitere cookie-uri Necesare.

Schimbă-ţi consimțământul | Retragere consimțământ

Orice modificare a informațiilor cuprinse în prezenta Politică de Confidențialitate și Cookies va fi adusă la cunoștința ta – nicio modificare a Politicii de Confidențialitate și Cookies nu va afecta drepturile pe care ți le conferă legea.